Przedsiębiorstwo "BAKMED"
Pokorski, Świątek sp. jawna
93-249 Łódź ul. Gojawiczyńskiej 1/3
tel./fax: (42) 647-05-40
tel.: (42) 643-93-46
e-mail: bakmed@bakmed.com.pl
bakmed@infocentrum.com