"BAKMED" Bogdan Pokorski
92-109 Łódź, ul. T. Chałubińskiego
biuro: 93-249 Łódź ul. Gojawiczyńskiej 1/3
tel. (42) 643-93-46 tel. mob. 693-628-102
e-mail: bakmed@bakmed.com.pl